Nye Covid19-retningslinjer fra onsdag den 10. juni.
Så må vi igen benyttet omklædningsrum og klublokale, men der er visse restriktioner.
• I en tid med begrænsninger for medlemmerne, vil det ikke være muligt at invitere familie og venner.
• Vi skal stadig overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer om god hygiejne og holde 1 meters afstand.
• Vi vil sørge for at der er daglig rengøring af kontaktflader i klubben udover vores vanlige rengøring.
• Der er sat flydende håndsæbe og håndsprit frem og håndklæder er udskiftet med engangs papirservietter ved toilet og i køkken.
• Der må højst være 4 i hver af omklædningsrummene ad gangen samt max 1 person i computerrum.
• Der må højst være 2 i køkkenet og 6 i klublokalet
• På terrassen skal vi ligeledes sørge for, at vi ikke klumper sammen ved bordene.
De tidligere udsendte retningslinjer for håndtering af kajakkerne gælder stadig:
Når vi bruger klubbens udstyr, skal det vaskes med sæbevand efter brug. Dør- og porthåndtag lige så.

Ved tvivlstilfælde kontakt da bestyrelsen.

Hav nogle god roture!
De bedste hilsner
Bestyrelsen

Motion og ture
Udnyttelse af den dejlige natur med motion og roture.

 

Ocean racing
Træning og konkurrence i bølgeridning.

Surf lifesaving
Træning og konkurrence for konkurrencelivreddere.

Godt klubliv
Socialt samvær og hygge på terrassen efter roture.