Skabe
Medlemmet kan søge bestyrelsen om et skab efter et års medlemskab,
såfremt vedkommende i den forgangne sæson med udgangspunkt fra
klubben har roet mindst 150 km. Et ledigt skab, tildeles den på ventelisten,
som efter sidste sæsons rostatistik med udgangspunkt fra klubben har roet
flest kilometer. Bestyrelsen kan dog også tildele skabe til medlemmer, som
yder en særlig indsats for klubben. Som udgangspunkt deles de store skabe.
For at opretholde retten til en skabsplads, skal medlemmet i den forgangne
sæson med udgangspunkt fra klubben have roet mindst 50 km.