Peter Rohde

Jesper Millung

Lone Cramer

Rene Forsberg

Christian Holst

Kajakudvalg – formål
Kajakudvalget lytter til medlemmernes kajakønsker og rådgiver bestyrelsen om salg og køb af kajakker.