Klubaktiviteter

Torsdag har vi den store klubaften, hvor vi først ror og herefter griller (ved 19-tiden).

Tirsdag formiddag er der ro eller travetur kl. 10.00.

 

Inviter andre med ud at ro

Du kan invitere andre med ud at ro gennem facebookgruppen KKKK fællesroning