For at blive medlem, skal du som udgangspunkt:

  • Være EPP2-turkajak certificeret
  • Kunne entre en turkajak og kunne manøvrere den sikkert på vandet og på land
  • Fremvise et 1000 m. svømmebevis, der højst er 1 år gammelt
  • Være minimum 15 år (Er du mellem 15 og 18 år, er der skærpede frigivelseskriterier.)

Er du ikke EPP2-turkajak-certificet, eller kan du ikke entre kajakken, vil du skulle gennemføre og bestå et af KKKKs frigivelsesforløb.  

Begynderkurset er intensivt og krævende:

  • Begynderkurset omhandler sikker håndtering af kajakken på land og på vandet (EPP2-turkajak certificering + selvredning).
  • Kurset forløber typisk over 5 uger i maj og juni måned. Det starter med en weekend (lørdag og søndag fra 9-17). Herefter tirsdag og torsdag aften i 4 uger. Du skal kunne deltage hver gang.
  • Du vil ud over instruktionsaftenerne skulle deltage i kilometerroning mhp. at få roet de 100 km. der kræves for at blive frigivet. De 100 km. skal opnås 1. sæson.
  • Du skal kunne være fysisk aktiv i  en del timer og 2 timer kunne håndtere en 16 kg. tung kajak på land og ifm. isætning og optag.
  • Du skal også ifm. kæntring skulle kunne hive dig op i kajakken (entre). Vi lærer dig hvordan.
  • Endelig skal du kunne svømme 600 m. i Øresund samt 200 m. med kajak, tøj og redningsvest.

 

Medlemskab
Tak for din interesse i KKKK!

Vi optager typisk nye medlemmer først i foråret.

Vi optager, som der er plads, og i forhold til klubbens ønskede udvikling.

Vi kan tilbyde et bredt udvalg af turkajakker og surfski, men har ikke plads til private kajakker.

Det forventes, at du som nyt medlem vil bidrage til vores gode klubliv.

Priser

Årskontingentet:
Kr. 1.050,-.

Nøglebrik til klubben:
Kr. 200,-.

Begynderkursus:
Kr. 1.500,- pr. person.

Indmeldelsesgebyr for erfarne roere: Kr. 500,-

Ansøg om medlemskab

Neden for finder du instruktionsmateriale, der viser lidt mere om forløbet og prøverne, du skal bestå:

EPP-turkajak niveau 1 og 2
Video om entring af kajak (Selvredning)
Video om makkeredning
Instruktionsmateriale
Sikkerhedskursus