Brug af surfskiene (i sektion 2 og 3 i bådhuset) kræver KKKKs surfskifrigivelse. For at blive frigivet, skal du som udgangspunkt have roet én sæson og kunne ro og entre surfskien sikkert. Du skal endvidere vise, at du kan håndtere surfskien sikkert på land og ifm. isætning og optag.

Vi arrangerer frigivelse efter behov. Er du interesseret, er processen følgende:

Step 1
Opbyg sikkerhed i entring. Du kan træne i surfskiene i sektion 1. Sæt dig ind i “Instruktionshæftget til surfskifrigivelse” og  KKKKs sikkerhedsregler for surfski.

Step 2
Aftal instruktionsforløb med Steffen Wedege, Emma Broberg eller Peter Rohde.

Step 3
På instruktionsforløbet vil du skulle vise, at du kan entre sikkert og har styr på surfskihåndtering og sikkerhedsregler vedrørende surfski.